Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 11 mei 2010

Aangezien Herkauwer in het begin van mei des nachts enigszins alert raakte wegens het vernemen van zachte plofjes, en de volgende ochtend drie kikkers aantrof die blijkbaar via een laaggelegen, open raam van de slaapkamer zijn gastvrijheid gezocht en gevonden hadden, werd hij wat getroffen wegens het kort daarna aangetroffen kikkerbericht:

‘Wanneer ik, een kikker gevangen en geopent hadden, vond ik stucken van slecke-doppen bij hem van die bonten, die in het voorjaar en in den herfst plegen ledig te zijn. – Het kwam mij in den beginnen onbegrijpelijk voor, dat de Kikvorschen slecken met desselfs huijsjes opeeten, edog de ondervindinge deeds mij zien, dat het zoo was, en ik leerde, dat het vorrnaame voedsel van dezelve in slecken bestondt.’

Aldus de samensteller van de Stad’s en land’s huyshouder, uit 1780; iemand die excelleert in kennis van zaken over plattelandstoestanden.

Desondanks kan Herkauwer nauwelijks geloven dat kikkers slakken en slakkenhuizen eten.

Advertenties

Read Full Post »