Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 14 mei 2010

In de komende tijd enkele huismiddeltjes tegen kwalen en ongeriefelijke situaties. Enkele hebben betrekking op het jaargetijde van nu. Ze komen alle uit:

De hedendaagsche Albert. Of nieuwe beproefde en geoorloofde geheimen, naar de nieuwste ontdekkingen versaameld; Sommigen tot voorwerp hebbende, het Geneezen van eene groote menigte toevallen, die de gezondheid betreffen: Anderen, menigvuldige dingen, die nuttig zyn om te weeten, tot verscheiden bezigheden van het Leven: Eindelyk nog anderen, al het geene betrekking heeft op het Vermaak, zoo wel op het Land, als in de Stad […]. Naar den Derden Druk, die met veele nieuwe Geheimen vermeerderd is, uit het Fransch vertaald. Te Amsterdam, By Gerrit Bom, 1773.

Die Albert heet zo, meldt het voorbericht, naar de bekende Albertus Magnus uit de middeleeuwen. Hij was een theoloog, maar meer nog een technisch en uitzoekzuchtig vernuft.

Herkauwer bericht de nieuwsgierige dat in dit werk (dl. I, p. 55) ook een griezelig middel tegen sproeten gevonden kan worden (je moet dan van alles doen met het bloed van een gedode mannetjeshaas, gecombineerd met nachtpis). Maar hij kiest een paar middeltjes uit die aan zekere behoeften kunnen beantwoorden, en die bovendien mogelijk de experimenteerlust bevredigen.

Slechte adem (I, 1). – Neem een stukje wortel van Florentynsche Lis in den mond: of wel een kruidnagel, of doet een weinig aluin in een lepel kooken, en neem, tweemaal daags, de grootte van een boon daar van in den mond.

Bijensteken (I, 13). – Zoo haast als men van een dier vliegen gestooken is, moet men witte Maankoppen [vermoedelijk: papavers. H.] zoeken, die men genoeg op ’t veld kan vinden, en een bol van dezelve neemen, daar een snede in doen, en eenige droppels van het melkachtig sap, dat daar uit loopt, op de steek laaten druipen; zoo zal de pyn aanstonds bedaaren, en ’er zal geene zwelling volgen, gelyk anders altoos gebeurt. Dit is een onfeilbaar Geheim.

Advertenties

Read Full Post »