Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 17 mei 2010

Nog een paar huismiddeltjes uit de eerder besproken De hedendaagsche Albert (1773).

Hoofdpijn (I, 35). – Vul een Vet-kruik tot omtrent twee derde met kookend water, doet daar een braave Kelk Azyn in. Stel u aangezigt, ter dege overdekt, aan den damp van dit water bloot: blyf dus den tyd van byna een kwartier uurs: droog u dan af en leg u daarop te bed, om voor te koomen, dat ’er geene koude lucht valle op de deelen, die van den warmen damp doordrongen zyn. De Hoofdpyn houdt anstonds op.

Blanketsel (I, 44). – Om zyne kleur blank te maaken […]. Men moet ze in de Maand van Mey maken. Neem een pond versche Boter, de vetste die gy krygen kunt, doetze in een porseleinen vat, dat wyd is, en stelze aan de Zon bloot op een plaats, daarze byna den geheelen dag is, en daar geen vuiligheid ’er in kan vallen. Als de boter gesmolten is, giet ’er Weegbree-water op; en mengze ter dege met een houten spatel; en wanneer de Zon het water uitgetrokken heeft, doet ’er ander by, en roer het vyf of zesmaal daags om, en vervolg dat tot dat de Boter zoo wit is als sneeuw. Indien de Zon niet warm genoeg is in de maand van Mey, moet gy het in de maand van Juny voortzetten, tot dat het werk voltooid is. Op de laatste dagen moet gy ’er wat Oranje-bloesem water, of Roze-water bydoen, om eenen goeden reuk aan de Pomade te geeven; men bewaartze verscheidene Jaaren zonder te bederven, en zy is uitsteekend goed. Men moet ’er het aangezigt alle avonden mede smeeren, en zich des  morgens met een nieuwe hennepen linnen doek afdroogen.

Koorts (I, 52). – De bast van Willigen Boomen, gedroogd en gestampt, brengt […] gelukkige uitwerkingen voort: men moet om de vier uuren de gifte van een drachma daar van inneemen, vierentwintig uuren agter een. Wanneer de Koorts zeer verouderd is, voegt men by iedere gifte een vyfde deel Kina. Een groote menigte van Menschen zyn door dit Middel geneezen.

Advertenties

Read Full Post »