Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 28 mei 2010

Zijns ondanks kon Herkauwer toch een glimlach niet onderdrukken toen hij een orangistische boerevlerk het hoorde hebben over ‘dommestrikken’, in het blad de Hollandsche Patriot, uit 1785.

Dat blad is trouwens een leuk voorbeeld van orangistische polemiek en journalistiek. Het zijn gesprekken tussen schoolmeester Evert en boer Dirk, over de ontwikkelingen in genoemd jaar, over alle gebeurtenissen. De patriotten zijn uiteraard gespuis en erger; het zijn ‘bittere’ remonstranten, socinianen en vrijgeesten. ‘Noemen zy Godsdienst, zy meenen Deïstery!’. En, iets om te onthouden: ‘Dit is een vaste sluitregel, die God haat, haat Oranje, en die Oranje haat, haat God!’

(Herkauwer is altijd weer een beetje verbaasd als hij bij onze huidige christenen iets leest over bijvoorbeeld dat calvinisme, dat bij ons de tolerantie heeft uitgevonden. Toch? – Hoe je het voor elkaar krijgt 99% van het historisch materiaal over te slaan en aldus met een beaat gezicht aan geschiedvervalsing te doen, vindt hij tamelijk onbegrijpelijk. Ze zijn even oppervlakkig als Thomas von der D. aan de andere zijde.)

De auteur van die Patriot nu is niet echts boers. Hij is goed op de hoogte, ook van allerlei verschijnende teksten. Hij weet ook te werken met begrippen als volkssoevereiniteit. En hij slaat af en toe kwink. Zo wordt de patriotse voorman Ondaatje vrij vaak aangeduid als ‘Ondaat’. Dat is echt bedoeld als on-daad, een slecht iemand dus.

Die glimlach kwam pas bij het door boer Dirk gebruikte ‘dommestrikken’. Ging het over een verbastering van, zeg, domestieken? Nee. Hij gebruikte het in een tirade over vrijkorpsen, en al die vrouwen die daar met rode wangetjes stonden te juichen bij het marcheren en afvuren: hun donatrices.

Herkauwer vond het wel een mooi woord, wegens de combinatie van dom en ‘strikken’: half verwijzend naar de fluttertjes en lintjes en strikjes van het uiteraard domme patriotse vrouwvolk.

Hij moest er weer aan denken toen toen hij gisteravond (wanneer u dit leest: eergisteravond) Balkenende, tijdens het lijsttrekkersdebat, géén antwoord zag geven op de vragen van de journaliste Marielle Tweebeeke.

Balkenende merkte slechts op: ‘Wat ziet u er liev uit’. Met die hemelblije blik in de blauwe ogen, waarmee hij een meisje verwelkomt in de gereformeerde jongelingsvereniging. Zo’n meisje met een strik in het domme blonde haar; dat straks maar gauw terug moet naar huis, om zich achter het aanrecht te occuperen met het schikken van de bloemen voor de Dankdag voor het Gewas. Of zoiets.

Geen wonder dat Femke Halsema heeft opgemerkt dat ze de vent op dat moment ‘een knietje zou hebben gegeven’.Was misschien een beetje overdreven van haar. Ze had hem ook strafwerk kunnen opgeven. Bijvoorbeeld: hondermaal het hoofdstuk overschrijven (Josua hfdst. 2) waarin de verspieders van Josua in Jericho een warm welkom krijgen bij de deerne Rachab. Soort oudtestamentische Kroes-control zogezegd. Heeft namelijk ook didactisch nut: kan hij later met Van der Staaij debatteren over de vraag welk soort kiesrecht Rachab tegenwoordig zou hebben gekregen.

[Bovenstaande was al geschreven vóórdat Herkauwer uit de kranten bleek, dat JPB na het voorval zijn verontschuldigingen had aangeboden, gistermiddag ergens.]

Advertenties

Read Full Post »